Startside Jupiter Historie Jupiter register Jupiter klubben Information

 

1979 -

Op
1961 - 1965
1966 - 1971
1972 - 1974
1975 - 1978
1979 -
 

 

Jupiterværftet er lukket og hele produktionen af Jupiter bådene flyttes til Faaborg.

I Faaborg produceres Jupiter 25 M/S, Jupiter 31, Jupiter 33 og Jupiter 40 sammen med Faaborgs egen bådproduktion.

Jupiter bådene er stadig populære. Bådene stikker kun 0,80 - 1,10 m i dybden og gør dem velegnet til kyst- og flodsejlads. Der sælges især mange til de tyske floder. Men også til passagertransport mellem bygderne i Grønland er de stadig attraktive.

Klaus Baess sælger i 1981 Roskilde Bådeværft til Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

I 1985 ændrede værftet navn til Faaborg Værft A/S, og produktionen består næsten udelukkende af erhvervsfartøjer

(Foto: Faaborg Værft)

I 1985 mærker også Faaborg Værft afmatningen i fiskeriet, der gør at bestillingen af fiskefartøjer er faldende. Den ledige produktionskapacitet bliver anvendt på produktion af renseanlæg

I perioden 1986 - 1989 bestiller Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) 5 både af typen Jupiter 43. Skroget er baseret på en Jupiter 40, som er skåret op på langs og på tværs. Bådene bliver 1 m længere og 0,15 m bredere end Jupiter 40.

Det tyske Wasser- und schiffahrtsdirektion (WSD) bestiller i årene 1990 - 1993 22 Jupiter både i størrelsen 31-40 fod. Bådene er baseret på Jupiter skroget, men hele overbygningen og indretningen er speciel til formålet.

Jupiter skrogene produceres stadig, mens overbygning og aptering tilrettes erhvervsfartøjets behov. Jupiter bådene kan også stadig bestilles som fritidsbåd, men foregår nu som specialbestilling.

I årene 1994 til 1995 anlægger Faaborg Værft egen havn med et havnebassin på 10.000 m2 og det samlede kajanlæg er nu oppe på 200 m