Startside Jupiter Historie Jupiter register Jupiter klubben Information

 

1975 - 1978 

Op
1961 - 1965
1966 - 1971
1972 - 1974
1975 - 1978
1979 -
 

 

AB, der siden 1971 har solgt bådene i Jylland, bliver i 1975 ansat som driftsleder på værftet. På AB's foranledning tilkaldes en konsulent fra Storstrøms Amt, og det bliver Hans Jakobsen, der er ingeniør.  

Hans Jakobsen kommer til Bogø for at hjælpe til at finde en løsning på manglende søsætningsplads ved værftet. Indtil nu havde man været nødt til at køre Jupiter 40 til Fanefjord. Kørslen foregik ved 3-4 tiden om natten, når der ikke var anden trafik. Tranporteren satte båden af på stranden, og en traktor ville så skubbe båden indtil den flød. 

Jupiter 30 - 33 blev transporteret til Bogø Havn og søsat der. 

Det lykkes ikke for AB Pedersen og Hans Jacobsen at løse søsætningsproblemet, men sammen prøver de at redde værftet bl.a. bliver der lavet indretningstegninger, der skal sikre en standardisering af designet. Tegningerne laves af Arne Toft Olesen, der er teknisk tegner.

Men Jupiter værftet klarer ikke de økonomiske vanskeligheder og i efteråret 1975 overtages værftet af Møns Bank. Toft Olsen går af som direktør og erstattes af Ib Dahldorph.

Faaborg Yachtværft overtages i februar 1975 af J. M. Ferdinand. Værftet producerer især 17-25 fods erhvervsfartøjer til fiskeriet.

I maj 1976 overtager Faaborg Yachtværft Jupiterværftet og hyrer igen Toft Olesen som direktør. Faaborg overtager også retten til navnet Jupiter. På Jupitervæftet produceres forsat Jupiter 30, Jupiter 33 og Jupiter 40.

På Faaborg Yachtværft startes produktion af Jupiter 25 M/S. Kristian Krull, der i mange år har været konstruktør på Faaborg bådene, står for at redesigne den oprindelige Jupiter 25 til motorsejler. Resultatet er Jupiter 25 M/S, der som den første Jupiter er bygget til  sejl, men kan dog også leveres uden rig.

I 1977 starter Jupiterværftet produktionen af Jupiter 31, som afløser for Jupiter 30. Jupiter 31 er ikke en fod længere, men en fod bredere, hvilket giver mere plads i bredden af båden, og dermed kommer nye muligheder for indretning. Den første Jupiter 31 støbes på Jupiter Værftet, herefter blev Jupiter 31 produceret på Faaborg Yachtværft. 

I perioden 1974 - 1981 blev der bygget 15 Jupiter 33 på licens i Newtownards i Nordirland. De blev leveret med 1 eller 2 Perkins motorer efter eget valg. De kunne leveret både med lukket cockpit og med kaleche.

C. O. Møbler:

I 1978 køber blev en Jupiter 33 solgt som skrog og apteret på C.O. Møbler i Holbæk. Målet var at skabe plads til 2 voksne og 4 børn uden at skulle inddrage hele forkahytten til køjerum.

Dette blev løst ved at aflukke forkøjerne helt fra resten af forkahytten og dermed gøre plads til 2 køjer i styrbord side og 1 + 1/2 køje samt garderobe i bagbord side.

I hovedkahytten blev pantryet også ændret. Garderoben blev fjernet  og ved at flytte vasken blev der plads til at lave et indhak, således at man kunne stå og arbejde uden samtidig at blokere for gennemgangen i kahytten.

Disse ændringer er også gennemført på  5 øvrige både, der i dag kendes under byggernumrene 1-1978, 2-1978, 3-1978, 4-1978 og 5-1978.

USA:

I 1978 specialfremstillede Jupiter Værftet 5 Jupiter 33 til USA. Der var dog kun 3, der kom afsted. De har alle Ford Sealion motor /motorer. De er en anelse anderledes i designet, da afstanden mellem vinduer i cockpit er 10 cm større.

USA model  DK model

  

De sidste både blev bygget på Jupiter værftet i december 1978. Apteringen blev gjort færdig på andre værfter, og bådene blev solgt i løbet af 1979.

De gamle bygninger eksisterer stadig og huser i dag Jupiter Invest A/S, der er en del af Jupiter Group.