Startside Jupiter Historie Jupiter register Jupiter klubben Information

 

Miljøskibe

Op
Jupiter 25
Jupiter 30
Jupiter 31
Jupiter 33
Jupiter 40
Miljøskibe
 

 

Danmarks Miljøundersøgelser har i dag tilknyttet 5 stk. Jupiter 43. Bådene er konstrueret ud fra Jupiter 40, og skåret op på både langs og tværs, således at bådene er født som 13 m. lange og 4 m. bredde.

Bådene er fremstillet på Fåborg værft i perioden 1986-89.

Bådene er altid bemandet med minimum to mand. Afhængig af opgaven, påmønstrer nødvendigt personale.

905 Limgrim (1986)

Båden og dens tomands besætning tager sig af Limfjords- overvågningen. Båden ejes af Ringkøbing, Viborg og Nordjyllands amter i fællesskab. Limgrim har 2 stk. Iveco 250 hk motorer og en marchfart på 16 knob. De primære opgaver er overvågningsprogrammet i hele Limfjorden ( profil- målinger, vandkemi og plankton samt bundfauna og sedimentprøver). Desuden føres tilsyn ved klappladser og udløbsledninger samt øvrige dykkeropgaver.

 

959 Liv II (1988)

Båden og dens tomands besætning hører til i Fyns Amt. Båden drives frem af 2 stk. Volvo TMD 63 á 320 hk, der giver en marchfart på 16-18 knob. Liv II blev i 1993 forlænget til 14,2 m.

 

 

 

960 Marsvinet (1988)

Båden hører til i Storstrøms Amt, og ligger til dagligt i Stubbekøbing Havn. Den betjenes altid af minimum 2 mand. Båden har i kraft af sine 2 stk. Volvo TMD 61 á 230 hk en marchfart på 13 knob. De primære opgaver består af tilsyn i Storstrøms Amt’s farvande i forbindelse med fysisk - kemiske forhold, bundfauna, vegetation, havbrug, fyto- og zooplankton, giftalger, klappladser og tilsyn med strømmålere (bøjer).

Marsvinet har sin egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om skibet og dets opgaver. 

 

 

973 Daphne (1989)

Båden ejes af amterne Frederiksborg, København og Roskilde. Båden har 2 stk. Volvo TMD 71 motorer, hvilket giver en marchfart på 18 knob. Skibet er indrettet til at tage sig af opgaver som VMP/NOVA 2003, regionalt tilsyn, dykkerundersøgelser (Vegetation, bundfauna og sedimentundersøgelser), tilsyn med klappladser og akut forurening. Daphne blev i 1998 forlænget til 14,7 m. svarende til 50 fod.

 

 

Muslingen (1989)

Båden ejes af Sønderjyllands Amt, og betjenes som de øvrige af minimum 2 mand. Båden har 2 stk. Volvo TMD 71, 288 hk, der giver en marchfart på 15 knob.